Создание сайта

Складська логістика з системою “Genestho® Electra”

Завдання і функції логістики складування необхідно розглядати з позиції складу як логістичний ланцюг.

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.

У безперервних ланцюжках склад може виступати як в якості кінцевої ланки, так і в якості проміжної. Склад може відноситись до оптового торговельного підприємства, що прагне до постійного підтримання або збільшення асортименту. Тоді у всьому логістичному ланцюжку він буде відігравати головну та кінцеву роль. Якщо підприємство має мережу роздрібних магазинів, то склад буде грати проміжну роль ланки для накопичення товарів, підтримки асортименту в періоди спаду виробництва, а також перерозподілу і підготовки конкретних груп товарів для конкретних магазинів.

 

Компанія Genestho пропонує принципову розробку системи складування, яка передбачає оптимальне розміщення вантажних одиниць на складі і ефективне управління ним за допомогою системи “Genestho® Electra”. При розробці системи складування ми враховуємо всі взаємозв’язки і взаємозалежності між зовнішніми (що входять на склад та виходять із нього) і внутрішніми (складськими) потоками об’єкта та пов’язані з ними фактори: параметри складу, технічні засоби, особливості виробів та інше. Система управління конвеєрами “Genestho® Electra” повністю інтегрується з ERP (Enterprise Resource Planning) системами вашого підприємства.

 

Система складування включає наступні підсистеми елементи:

– складована вантажна одиниця;

– вид складування;

– обладнання з обслуговування складу;

– система комплектації;

– управління переміщенням вантажу;

– обробка інформації;

– конструктивні особливості будівель і споруд.

 

Порядок вибору ефективної системи логістики складування:

– визначення місця складу в логістичному ланцюзі та його функції;

– визначення способу технічної оснащеності складської системи (механізована, автоматизована, автоматична);

– визначення завдання, якій підпорядкована розробка системи складування;

– вибір елементів кожної складської підсистеми;

– створення комбінацій обраних елементів усіх підсистем;

– попередній вибір варіантів з усіх можливих;

– проводиться техніко-економічна оцінка кожного варіанту;

– здійснюється вибір ефективного варіанту.

 

Наступним кроком при розробці системи складування є визначення завдання:

– будівництво нового складу;

– розширення або реконструкція діючого складу;

– дооснащення або переоснащення діючого складу;

– раціоналізація технологічних рішень на діючих складах.